دستورالعمل نحوه تخصيص و مصرف بودجه پژوهشي در مدارس وآموزشكده هاي

 

فني و حرفه اي، حوزه معاونت سما و مدارس تابعه و مناطق يازدهگانه تابعه سما

 

 

 

   دانلود : Bodje%20Pajoheshi.pdf           حجم فایل 1199 KB