تاریخچه سازمان  سما

در سال 1370 احساس می ­شد که امکانات وزارت آموزش و پرورش پاسخگوی جمعیت رو به تزاید ایران و خیل عظیم دانش ­آموزان نیست و  این سازمان با محدوديت هايي از نظر توسعه فضاي آموزشي روبرو است از طرف جناب آقاي دكتر جاسبي رياست عاليه ي دانشگاه آزاد اسلامي طرح جامعي براي توسعه مدارس غير انتفاعي كشور ارائه شد .متعاقب آن بر اساس توصيه ي جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهورمحترم وقت و رئيس هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي ،  فعاليت هاي سازمان « سما » شكل گرفت .در سال 1373 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي توسعه مدارس سما و توجه مسئولين به تربيت اسلامي و علمي دانش آموزان را يكي از محورهاي حركت دانشگاه اعلام داشتند .

اساسنامه سازمان كه به تصويب هيأت امناي دانشگاه رسيده است ، فعاليت در دوره هاي تحصيلي آموزش عمومي و كارداني فني و حرفه اي را به عنوان كاركرد اين سازمان تعيين كرده است .

اينك پس از گذشت 23 سال از تأسيس سازمان سما تعداد 597  واحد آموزشي با بيش از 50 هزار دانش آموز در 99 شهر كشور اعم از بزرگ و كوچك ، از مركز تا نقاط محروم در امر تعليم و تربيت نوباوگان و جوانان جامعه فعاليت مي كنند كه اكثراً به لحاظ آموزشي و پرورشي از سطح خوبي برخوردار و از نظر اقتصادي درمجموع خودكفا هستند .

 اجمالي از آمارها ، شاخص ها و دست آورد هاي علمي و فرهنگي سازمان سما :

تعداد مدارس و دانش آموزان سما

تعداد  597  مدرسه ( پيش دبستاني 13.56 و مهد كودك 5.86 درصد ؛ ابتدايي18.92 درصد ؛ راهنمايي  19.93 درصد ؛ متوسطه 326.3 درصد و پيش دانشگاهي 20.77 درصد ) در 95 شهر كشور  .

 تعداد 49565  نفر دانش آموز ( پيش دبستاني 7% و مهد كودك کمتر از یک  درصد ؛ ابتدايي 41 درصد ؛  راهنمايي24 درصد ؛ متوسطه 47/2222.47 درصد  و پيش دانشگاهي6 درصد)  .

دستاوردهای علمی و فرهنگی

        موفقيت هاي افتخار آميزعلمي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي دانش آموزان سما در سطح بين المللي ، كشوري ، استاني  و منطقه اي.(منعکس در نشریه های سما و سررسید مهرتامهر سازمان)

       موفقيت هاي چشمگير دانش آموزان مدارس سما در آزمون هاي مختلف سراسري ورودي دانشگاه هاي كشور .

  فعاليت هاي علمي و آزمايشگاهي در فرايند تدريس و يادگيري

          موفقيت هاي چشمگير دانش آموزان در آزمون هماهنگ تشريحي که هر ساله انجام می شود .

جذب و تربیت نیروی انسانی

·         اجرای طرح های آموزشی بدو خدمت ، ضمن خدمت ، کارگاهای آموزشی و پژوهشی معاونان ، مدیران و سایر کارکنان مدارس.

·         اجرای برنامه های آموزش مکاتبه ای بطور مستمر.

·         آزمون سنجش دانش و مهارت شغلی کارکنان بصورت دوسالانه .

·         برگزاری دورههای موفق مهارتهای تعلیم وتربیت جهت متقاضیان بصورت مستمر .

  آموزشکده های فنی و حرفه ای سما(مقطع کاردانی)

         تعداد76407   نفر دانشجو   ( 22971  دختر  53436  پسر)

·         تعداد آموزشکده ها در سطح کشور  110  .

     نشریات:

       نشريه سما ، ماهنامه آموزشي و خبري سازمان و مدارس سما .

       نشريات دانش آموزي در مدارس سراسر كشور .

       نشریات  دانشجویی در آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور.

       كتاب شناسي دانش آموز ، فهرست توصيفي و تحليلي تازه هاي كتاب در دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه .

نگاهی به آینده:

سازمان مصمم است با تكيه بر الطاف الهي ، تجربيات حاصله ، نيروهاي مردمي و نهادهاي آموزشي كشوري برنامه توسعه خود را در نیمساله چهارم و پنجم فعاليت خود  به شرح ذيل تعقيب نمايد :

 ·          كيفيت بخشي بيشتر به امور آموزشي ،  فرهنگي ،  هنري و . . . ؛

·          تعميم فرهنگ پژوهش و تحقيق در كليه سطوح آموزشي ؛

·          افزايش تعداد آموزشكده ها به 150 آموزشكده ؛

·          افزايش تعداد دانشجويان تحت پوشش سما به 150000 نفر ؛

·          افزايش تعداد مدارس سما به 1000 واحد آموزشي ؛

·          افزايش تعداد دانش آموزان به 120000  نفر ؛

·          تعميم آموزشگاه هاي زبان و كنكور به كليه واحدها ؛

·         اجراي برنامه تدريس دو درس علوم تجربي و رياضي به زبان انگليسي در شهرها و مدارس مستعد؛

·         اجراي المپياد هاي ورزشي ، علمي و جشنواره هاي هنري و مطبوعاتي و . . . ؛

·         اجراي برنامه وسيع آموزش كاركنان ، معلمان و مديران سما ؛

·         اجراي طرح هاي نو مانند تأكيد بر تفكر پژوهشي و تحقيقات در مدارس سما ، طرح مشاور پشتيبان و نظارت و راهنمايي آموزشي در كلاس ها و مدارس سما ؛

·         آموزش قرآن در مدارس و آموزشکدهای فنی و حرفه ای سما (طرح قدس)

·          تورهای علمی و گردشگری مخصوص کارکنان و اساتید هیات علمی جهت آشنایی با فعالیتهای تعلیم و تربیت کشورهای دیگر .